Kredittkort
Kredittkort

Det har blitt vanlig å råde folk til ikke å overføre penger direkte fra sparekonto, når de kjøper ting i online-forretninger. Grunnen til dette er at det er sikrere å bruke et kredittkort, og å gjøre kjøpet på kreditt. Den ekstra sikkerheten ligger i at man som bruker av kredittkort gjerne kan kreve pengene tilbake med hjelp fra kortutsteder, eller at man er dekket av en kjøpsforsikring.

De beste kredittkort gir deg rett til Charge-back

Betingelsene for Charge-Back varierer fra utsteder til utsteder, men de er som regel ganske like. Utsteder betyr i dette tilfellet banken som har utstedt ditt kredittkort. Selskaper som VISA og MasterCard er ikke direkte ansvarlige for å pleie kundeforholdet til den enkelte brukeren av kortene. De er kun ansvarlige for å levere bruken av sitt nettverk, og av betalingspunktene, til banken. Ta derfor kontakt med din bank, og snakk med dem hvis noe skulle være gått galt.

Det er vanlig å snakke med selgeren først

Det er vanlig å snakke med selgeren før man klager til utstederen av ditt kredittkort. Ta vare på all kontakt, og dokumenter hva som skjer. Det finnes mange grunner til å klage. Har selskapet sendt deg feil vare? Var varen ødelagt da den kom frem? Er selskapet gått konkurs, eller leverte de ikke? Eller i verste fall; var selgeren en svindler? Prøv å dokumenter saksgangen så godt som mulig. Ta bilder om noe er ødelagt eller feil, og ta vare på epost som indikerer hva som har skjedd. Kommer du ingen vei med selger kan banken din starte prosessen som kalles Charge-Back. Det kan ta opptil 45 dager å få igjen pengene, hvis du får medhold. Du kan ha krav på pengene tilbake.