Kredittkort
Kredittkort

Ingen liker å betale renter. Kredittkort har ry på seg for å være relativt dyre, spesielt når det gjelder renter. Dette er egentlig en myte, fordi det er fullt mulig å bruke et kredittkort smart, og dermed unnslippe de aller fleste kostnader. Akkurat det er en annen artikkel, her vil vi se på selve rentekostnadene når du bruker denne typen finansiering.

Rentekostnader

Den rentefrie perioden du får med et kredittkort (fra 45 til 52 dager avhengig av hvilket kort du har), gjør at rentebelastningene ikke starter før denne perioden er utløpt (med mindre du tar ut kontanter). Det vil si at når et kredittkort har en rentesats på for eksempel 21% per år, starter beregningene først etter at halvannen måned er gått. Deri ligger det en besparelse på selve rentekostnaden, men kun det første året. Dette igjen forutsetter at du ikke betaler nevneverdig ned på kredittgjelda, noe du selvsagt ville gjort (kortene har et minimumsbeløp du må betale uansett).

To kredittkort med lav rente

Er du ute etter et kredittkort med lav rente, bør du se på Santander Red og Ikano Visa. Santander Red har 17,12% rente i skrivende stund. Det vil si at om du har en rentebærende gjeld på kr 10 000, betaler du kr 1 712 i året i renter, eller under en femmer per dag. Tilsvarende regnestykke for Ikano Visa, som i dag har 19,72% renter, er en femmer og førti øre per dag.

På kort sikt er dette rimelig. Kredittgjeld blir dyrt først når summene blir høye, og du sliter med tilbakebetalinga lenge. Slike situasjoner bør du unngå, blant annet ved å ikke bruke kredittkort dersom du vet at du egentlig ikke har råd. Bruk heller kredittkort der det gir deg de største fordelene.