Kredittkort
Kredittkort

Forskjellige folk, forskjellig bruk av kredittkort. Noen benytter det smart, og betaler inn all kreditt uten renter, mens andre kun betaler minimumsbeløpet hver måned. Det er ved sistnevnte tilfelle, kombinert med høy kreditt, at enkelte havner i «luksusfellen». Ofte på grunn av at en handler ting en egentlig ikke trenger, samtidig at dette skjer for penger en egentlig ikke har.

Luksusfella

Mange som er havnet i «luksusfella» er der da de har vært litt for lite oppmerksom på kostnadene ved et kredittkort. I tillegg benyttes kortet hyppig til relativt dyre innkjøp, innkjøp som kanskje ikke var nødvendige. Det kan være fristende med en ny 50’ flatskjerm, men trenger du den ikke bør kanskje kjøpet unngås om du betaler det med kredittkort. Mange slike innkjøp gjør at mye av kreditten benyttes, og dermed kan det bli vanskelig å betale alt innen den rentefrie perioden. En ender da med å betale inn litt og litt, samtidig som en muligens benytter kortet til enda flere innkjøp. Til slutt kan en ende med at en rett og slett ikke kan betale – luksusfella har klappet sammen.

Finn en løsning

Har du havnet i en situasjon hvor økonomien din er blitt problematisk bør du legge kortet bort. Få en oversikt over hvor stort problemet egentlig er, og det helst før du ender opp med inkassokrav. Inkassokrav fordyrer gjelden, og det er en lite ønskelig situasjon. I første omgang er det banken en må kontakte og se om de kan hjelpe med en løsning. Enkelte banker er villige til å være behjelpelig med å lage en ny betalingsplan, andre banker har løsninger i form av refinansiering. Å ta opp enda et kredittkort for å løse situasjonen er ikke smart, da det for de aller fleste kun forverrer situasjonen.