Santander Red kredittkort
Santander Red kredittkort

Brukere av kredittkort er enig om en ting, rentenivået på et kort bør være så lavt som overhodet mulig. Har man en ryddig økonomi og klarer betale inn all benyttet kreditt ved forfall vil ikke rentenivåene være det viktigste. Klarer du det ikke er rentenivået avgjørende. Santander Red kan være markedets vinner på dette området.

Santander Red

Santander Consumer Bank har flere tilbud på markedet for kredittkort. Santander Red er kortet med den beste renten, men også med gode betingelser på gebyrfronten. Å betale varekjøp med kortet er gratis, og det er ingen faste årsgebyrer. Det kan variere hvor høy kredittgrense en kan få, basert på årsinntekt og alder. Normalt er kredittgrensen opp mot kr 50 000, men kan forhøyes til kr 100 000. Det beste med betingelsene er som sgt tidligere; rentene. Her får du kun 17,12% rente på benyttet kreditt. Vil du ha rentene til 0% må du betale all kreditt innen den rentefrie perioden, som er på 50 dager. Uttak av kontanter vil gi deg ekstra kostnader, kr 30 pluss 1% av uttakssummen. I utlandet vil det i tillegg komme et valutapåslag på 1,75%.

Andre fordeler med kortet fra Santander

I tillegg til en av markedets beste renter finner en andre gode fordeler i Santander Red. Gjennom Santanders fordelsprogram Kickback vil en faktisk tjene på å betale ting med kortet. KickBack vil si at du får tilbakebetalt penger fra Santander om du handler hos utvalgte samarbeidspartnere. Det vil gi deg billigere varer fra for eksempel alt fra Apple til Bygg Hjemme. En fullstendig, og oppdatert oversikt, finner en hos bankens hjemmeside. I tillegg til ordningen med KickBack vil du også få faste rabatter hos andre butikker eller overnattinger på hotell. Å få 10% på overnatting på alle Comfort Hotell i Skandinavia er ikke å kimse av. Vær oppmerksom på at dette kortet kommer uten gratis reise – og avbestillingsforsikring.