Kredittkort
Kredittkort

Økonominyheter finner en ofte i media. Det er ofte forbrukertester, eller andre tester som kommer. I tillegg lages det TV-programmer av typen «Luksusfellen», og liknende. Vi saumfarer ofte mange forskjellige medier for å holde oss oppdaterte. Ikke alle nyheter er like interessante, men denne synes vi var verdt å dele. Til tross for at det ikke egentlig kan puttes i sjangeren økonomi.

Kortbruk

Det er nesten blitt mer vanlig å betale med kort nå enn med kontanter. Denne utviklingen har faktisk ikke tatt så mange år, og en snakker nå om det «kontantløse samfunnet». Det positive for brukerne er at banker som tilbyr kort får hardere konkurranse, og må til stadighet bedre tilbudene for brukerne. Derfor ser en at det også har dukket opp kort som re:member og Gebyrfri Visa de siste årene. Det er lite nytt angående kort annet enn økonomiske, vi kom over en helt annen vinkling på dette gjennom Tollvesenet. Kniver kamuflert som kredittkort. Kan det kalles kortbruk? Ikke vet vi men i hvert fall en pussig historie.

Kniv eller kredittkort?

Foregående år (2014) komme Tollvesenet over en «nyhet». Da beslagla de kredittkort, som egentlig var kniver. Utformingen på kortene var profesjonelle, og det var lagt ned mye arbeid i å få denne kamufleringen av knivene til. Kortenes diagonal var omformet til en utfellbar kniv. Når kniven ble foldet ut ble resterende av kortet håndtaket på kniven. Tollvesenet ble overrasket, og var faktisk ikke klar over at dette var mulig. Her hos oss har vi hørt noen merkelige historier om kort, men dette var nytt for oss også. Vi er noe usikre på om vi skal le eller ikke, men uansett håper vi at dette ikke er noe som vil mistenkeliggjøre kort.