Kredittkort
Kredittkort

Å handle med kredittkort innebærer mye ansvar, og spesielt gjelder dette to ting. For det første må man betale tilbake i tide for å unngå høye renter, og for det andre må man sørge for å bruke penger i henhold til hva privatøkonomien tåler. De som havner i utføre med en gjeld de ikke klarer å betale har som regel bommet på begge den ovenfor nevnte kravene. I tillegg er det også mange som velger å ta opp kredittkortlån hos mange forskjellige långivere, og dette øker risikoen betraktelig for å bruke mer penger enn hva man har tilgjengelig å betale med.

Når refinansiering av kredittkortgjeld er riktig

Det er i prinsippet ikke noen fasit for når kredittkortgjeld burde refinansieres. Ganske enkelt burde man refinansiere enhver gjeldsform dersom man klarer å betale mindre renter hos en annen långiver enn hva det nåværende lånet betinger. Likevel velger ikke de fleste å refinansiere sin gjeld og i hovedsak gjelder dette fordi den er kortsiktig og dermed betales inne kort tid. I tillegg er mange nostalgiske med et historisk bånd til banken som de ikke ønsker å bryte.

Husk dette ved refinansiering av gjeld fra kredittkort

I det man velger å refinansiere må man først sjekke opp en del punkter. For det første er det viktig å finne ut akkurat hvem man har lånt penger fra og hvor mye det er snakk om. Sorter ut de forskjellige lånene etter hvilke som haster mest, og dette betyr for eksempel å legge inkasso i en egen bunke separat fra krav med lengre forfallsdato. Det neste er å finne ut hvilket rentenivå man betaler, før alle lånene legges inn under ett. På denne måten kan man finne ut hvor mye man skylder og hva renten er. Dette gjør det lettere å sammenligne med andre billigere lån på markedet, hvor forbrukslån som oftest er førstevalget for de som velger refinansiering.