Kredittkort
Kredittkort

Man kan tøye begrepet for hva som er et kredittkort noe. Selv om de første faktiske allsidige kredittkortene først ble til i 1958, har kredittkortene slik vi kjenner dem i dag ikke lenger så mye til felles med dem. Den samme avstanden i innovasjon skiller også de første universale kredittkort fra sine forgjengere.

De første kredittkort kom på slutten av 1800-tallet

De første kort som kom ut på markedet, så ut som medaljonger, pent graverte, og med et innslått kundenummer. De var graverte og pent dekorerte slik at man skulle unngå at de ble forfalsket, men også fordi man brukte karbonpapir, eller rent trykk, for å overføre kundenummeret til regningen. Slik er disse medaljongene ikke så veldig forskjellig fra det som kredittkort var for 30 år siden, da det fortsatt var vanlig å presse et avtrykk av kortet på regningen.

Det som definerer et moderne kredittkort

Grunnen til at det samme prinsippet for skriving av regninger, holdt seg over nesten hundre år er ikke så merkverdig. Kredittkort forandrer seg først radikalt på begynnelsen av 1980-tallet. Grunnen til det er selvfølgelig gjennombruddene i digitalisering, og forminskningen av elektronisk utstyr som kom samtidig. Med innmarsjen av moderne data-utstyr, var kredittkortene i teten med å utnytte denne teknologien. Vi er i dag kanskje til og med i ferd med å utvikle oss vekk fra ett fysisk kort. Fremtidens kredittkort vil mest sannsynlig kun være den softwaren som allerede er i dag er lagret på kortene. Kanskje lagrer man denne softwaren i en mobiltelefon, slik det allerede er mulig i dag, eller så kommer det andre nye systemer som gjør en liknende nytte. Kanskje ender vi med en brikke under huden?

Les også: Betalingssystemet VISA.