Kredittkort
Kredittkort

Det har vist seg at bankene ikke viste seg å være nøye nok med å ivareta kundenes interesser. Derfor kom det nytt regelverk for dette fra Finanstilsynet sommeren 2013. En undersøkelse gjort i 2014 viser dessverre at noen banker fortsatt ikke følger dette godt nok opp. Vet du hvordan disse retningslinjene er? Her er noe av det i grove trekk.

Avtale om innbetalinger

Det vanlige er at vi får en faktura hver måned, og tenker ikke så nøye over dette. Det er noen ting angående betalingsavtalen en bør ha klart for seg. Retningslinjene for kredittkort sier bl.a. at du kan endre på denne avtalen så lenge avtalen gjelder. Det en tenker på da er at du kan når du selv ønsker betale inn all benyttet kreditt, eventuelt store deler av den. Har du avtale om et fast månedsbeløp kan dette endres. Det vil si at ønsker du betale mer i faste terminer, utover minstebeløp, da kan du det. Vær også oppmerksom på at avtalegiro anbefales kun benyttet ved full innfrielse av kreditten.

Opplysningsplikt på fakturaen

Det er noen ting en månedlig faktura for kredittkort skal inneholde. I første omgang skal det komme helt klart frem hvor mye kreditt du har brukt totalt. Samtidig skal det følge med kontoopplysninger i form av vedlegg eller på fakturaen. På fakturaen skal kredittens minstebeløp komme klart frem, men beløpet skal ikke fylles ut på forhånd i betalingsfeltene. Det skal stå tomt slik at du selv kan velge beløp utover minimumsbetalingen. Det er kanskje også greit å vite at Finanstilsynet anbefaler at det fremkommer hva forskjellige betalingsløsninger vil koste.