Kredittkort
Kredittkort

Den første forpliktelsen du har som kunde gjelder lån av penger og tilbakebetalingen. Med kredittkortet får du rask tilgang på penger, og et kortsiktig lån. I tillegg trenger du ikke å betale renter dersom visse forpliktelser oppfylles. En av disse forpliktelsene er å betale tilbake i tide samt som oftest at du bruker et minimumsbeløp per måned og dette er vanligvis ikke veldig høyt. Dette er en forpliktelse som gjelder for alle forhold hvor penger lånes ut på kreditt, men med kredittkort er det spesielt ettersom du slipper å betale renter på lånet.

Du må utvise forsiktighet

Som sikkerhet bruker kredittkortene i dag egne personlige identifikasjons nummere (PIN). Disse er å regne som en elektronisk signatur ettersom du er den eneste som kjenner til nummeret. Med kredittkort kan pengene også trekkes uten signatur, men da plikter selger å sjekke legitimasjonen grundig på forhånd ved hjelp av pass eller førerkort. Dersom selger er grovt uforsiktig kan han selv bli stilt til ansvar dersom kjøper ikke er rettmessig eier av kortet. Forpliktelsen til å være forsiktig med pin-koden gjelder også hvem du lar bruke kortet. Dersom du lar andre bruke kortet kan du miste retten til refusjoner, samtidig som du må betale en egenandel.

Du må selv dokumentere tapet

Norge har strenge regler og bruken av kredittkort reguleres av finansavtaleloven 53b. Dersom du kjøper varer på kreditt og selger ikke overholder sine forpliktelser kan du kreve pengene tilbake og et klassisk eksempel på det er kjøp av flyreiser hvor selskapet går konkurs i mellomtiden. Likevel er det slik at du selv sitter med ansvaret for å dokumentere tapet og du må derfor samle inn kvitteringer som viser kjøpsdato, forhandler og sum, og så sende dette inn til kredittkort selskapet. Dette er en plikt du ikke kommer foruten, og gjør du alt riktig vil pengene stå på konto innen noen ukers tid.