Kredittkort
Kredittkort

Å ha muligheten for å bruke litt ekstra penger nå og da er noe vi alle liker å ha muligheten til. Dersom du er student eller av andre årsaker ikke har en fast jobb men fast inntekt, kan du allikevel skaffe deg et kredittkort. Kredittgrensen er da ofte begrenset, for å sikre at du ikke havner i en vanskelig økonomisk situasjon.

Kredittgrense

Kredittgrensen på ditt kredittkort settes etter en kredittvurdering av deg, som søker om kreditt. Står du uten jobb, eller er student er det flere banker som vil avslå din søknad. Noen banker kan gå med på å gi deg en kredittgrense fra kroner 5 000 og opptil kroner 10 000. Når man er uten jobb, enten for man er student, eller arbeidsledig, er det bra å ikke pådra seg for mye kredittkortgjeld. Den skal nemlig tilbakebetales en eller annen gang. Det anbefales at man da skaffer seg et kredittkort som har lav kredittgrense, slik at risikoen for uhåndterlig gjeld blir lavest mulig. La ikke kredittkort løse økonomiske problemer.

Hva er lurt?

Arbeidsmarkedet er i dag presset, det gjør at mange står uten en fast stilling. Allikevel kan du ha god inntekt som ekstravikar, sesongarbeider eller liknende. Dersom du er student har de fleste også anledning til å jobbe utenom studiene. Dersom du klarer å betale tilbake det du låner før rentene begynner å rulle kan du godt benytte deg av kredittkort. Står du derimot totalt uten jobb, og mottar stønader fra NAV, vil det ikke være lurt å benytte seg av kredittkort. Du kan fort havne i en situasjon der gjelden blir uhåndterlig, og du mister totalt styring. Tenk deg derfor godt om, dersom arbeidsmulighetene er begrenset, også for framtiden. Kredittkortgjeld er dyrt, og virker belastende.

Kvitt deg med kredittkort-gjelden!