Kredittkort
Kredittkort

Føler du deg ofte litt fortapt når du leser på kortselskapenes hjemmesider, eller når en bankfunksjonær prøver å forklare deg om ulike fordeler, betingelser og forpliktelser angående ditt kredittkort? Ikke fortvil, du er ikke alene. Et spørsmål som mange stiller seg er; hva har jeg egentlig tilgjengelig på kortet mitt? Dette spørsmålet kan ha videre innflytelse på hvilken del av det tilgjengelige beløpet som det for eksempel trekkes renter av. Eller hvilken del av pengene som gebyrer regnes ut i fra.

Hvor mye har jeg egentlig?

Vi må skille mellom to begreper; disponibelt og saldo. Det du har disponibelt på kontoen er det du faktisk kan benytte deg av. Saldoen kan derimot være mindre. Har du for eksempel kr 20 000 disponibelt på ditt kredittkort og saldoen er på kr 18 000, kan du altså bruke kr 20 000. Differansen på kr 2 000 kan altså brukes uten at du overtrekker kontoen. Denne differansen har bare ikke blitt bokført enda. Undersøk hvilke gebyrer som beregnes ut i fra saldoen på kortet ditt.

Gebyrer og saldo

Du har kanskje lagt merke til at enkelte gebyrer beregnes ut i fra saldoen. Dette gjelder for eksempel ofte gebyret du må betale for å kunne benytte deg av en betalingsutsettelse. Her tar ofte kortselskapet seg betalt i form av en viss prosentandel av den gjeldende saldo. Du kan med andre ord ha et større disponibelt beløp enn det beløpet et gebyr regnes ut i fra. Undersøk også under hvilke omstendigheter renter vil løpe, eller holdes tilbake. Her kan også saldoen ligge til grunn for utregningen. Gebyrer er i det hele tatt noe du skal sette deg godt inn i før du velger et kredittkort.