Kredittkort
Kredittkort

Om man er overbevist om at det er blitt utført svindel med ens eget kredittkort, er det første viktige steget å midlertidig sperre kortet. Deretter bør man forsøke å finne ut hva som er skjedd, og hvor pengene er forsvunnet hen. Ofte er det ikke så alvorlig som man først kan tenke seg. Det er meget mulig at noen har gjort en feil. Mange betalinger tastes fortsatt inn manuelt. Muligens har selger, eller du selv glemt et komma, eller ført inn en null for mye. Å ta kontakt med motparten, kan være en enkel måte å løse floken på.

Utstedere av kredittkort har egne klageskjema

Hvis man ikke kommer noen vei med å kontakte motparten, kan det være lurt å kontakte selskapet som gav deg ditt kredittkort. De har nemlig et medansvar for at du ikke blir svindlet, eller at kortet misbrukes. På nettsidene til selskapene finner man som regel et generisk klageskjema, hvor man fyller ut hva saken gjelder. Husk å signere på bunnen for å gjøre klagen rettskraftig. Om du ikke finner klageskjema på hjemmesidene, ta kontakt over telefonen og, spør om råd for hvordan du går videre med saken.

Hvordan du unngår å bli svindlet på nett?

Husk å dokumentere så godt som mulig

For saker som gjelder misbruk av kredittkort, er det lettere å få medhold, når man gir alt av dokumentasjon over til behandling. Dette kan være kontakt som du har hatt med selgeren eller liknende, og det er eventuell dokumentasjon på anmeldelse til politiet. Det kan også være bilder, som viser at en vare var ødelagt, eller andre relevante fotografier.

Les også: Slik beskytter du deg mot kortsvindlere i utlandet.