Kredittkort
Kredittkort

Det skjer at en blir svindlet på nett, selskaper går konkurs eller at en vare ikke stemmer med bestillingen. Har en da betalt med kredittkort er det muligheter for å få pengene tilbake.

Finansavtaleloven sikrer deg

Finansavtaleloven er lovverket som regulerer kredittkortavtalene. Her finner en både bankens, og dine plikter som forbruker. Har du betalt en vare med et kredittkort er det denne loven som sikrer deg pengene tilbake. I loven heter det at du har rett til å fremme krav mot kredittyter, som da vil være bank eller kredittkortselskap, om selger ikke overholder sine forpliktelser overfor deg. Det vil si at foreligger det feil, mangler eller annet på varen/tjenesten du har betalt for kan et slikt krav fremmes til banken eller selskapet som har gitt deg kredittkort. (Finansavtaleloven paragraf 54b). Dermed vil det være atskillig smartere å betale med kredittkort enn debetkort.

Slik går du frem

Det er bestemte retningslinjer for hvordan en skal gå frem for å kreve tapte penger refundert av bank/kredittkortselskap. Vil du vinne frem med saken din er disse viktig å følge. Første ting er at den du har handlet av må være registrert som næringsdrivende, og det må bevises at det er mangler/feil ved varen/tjenesten du har kjøpt. Før du fremmer kravet overfor banken skal du ha forsøkt å løse saken med selgeren. Når du ikke frem her med klagen din er det kredittyteren (bank/kredittkortselskap) som kan klages til. Denne klagen skal være skriftlig og nødvendig dokumentasjon bør foreligge. I mange tilfeller vil saken da løse seg til beste for deg.