Kredittkort
Kredittkort

Vi leser stadig om folk som har fått problemer på grunn av kredittkortgjeld. Ja, bruker du kortet ukritisk, og uten tanke for hva det egentlig koster deg, kan det gå veldig galt. Heldigvis kan dett unngås om du benytter deg av de fordelene som kredittkort har.

Pass på rentene

Har man lån og kreditter betaler man mer tilbake enn det beløpet en egentlig har brukt. Renter er en selvfølge, men de kan unngås på et kredittkort. Renter på et kredittkort kan ligge mellom 20% til nærmere 35%, og da sier det seg selv at en betaler inn mye ekstra. Unngå rentene! Det du bør gjøre for å klare dette er å ikke benytte mer kreditt på en måned enn hva du vet du kan betale tilbake. Når fakturaen kommer vil det være en rentefri periode, og betaler du alt innen denne perioden har du betalt 0% i renter.

Hva om du har brukt mer enn du kan betale?

Når du får den månedlige fakturaen fra banken din kan det være at du ikke klarer å betale inn all benyttet kreditt. En sitasjon som dette tar dessverre fra deg den rentefrie perioden. Betales ikke alt vil rentene løpe fra den dagen du begynte å bruke av kreditten. Det du bør gjøre da er å betale inn så mye som overhodet mulig, og samtidig lage en plan for neste innbetaling. I tillegg til dette bør du begrense bruken av kreditten frem til du igjen er på null. Klarer du dette vil ikke kredittkort kanskje koste så mye at du får problemer i ettertid. Problemene kommer om du bare skyver dette foran deg, og benytter kreditt ukritisk.